İstişare Toplantısı

Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere eğitim sendikalarının yöneticileriyle yaptığı toplantıya Genel Başkanımız katılmışlardır.

 Toplantıda Sayın Bakan Eğitim Sendikaları Başkanlarından eğitim ve eğitim çalışanlarının sorunlarını tekrara düşmeden aktarmalarını talep etmişlerdir.

* 1. Dereceye gelen tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi,

* Eğitim çalışanlarının tümüne "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin bir maaş tutarında verilmesi,

* Banka promosyon anlaşmalarının bakanlık tarafından tüm teşkilatı kapsayacak şekilde yapılması,

* Öğretmenlik Meslek Kanununda eksik görülen kısımların yeniden revize edilmesi,

* Sicil affının gündeme alınması,

* Saymanların 5018 Sayılı Kanun tarafından kendilerine tanınan yöneticilik statüsünün kendilerine bakanlıkça verilmesi,

* İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürüyken, görevden alınarak eğitim uzmanı olan personele görev tanımlanmasının yapılması ve eğitimde görev almalarının sağlanması,

* Norm fazlası olan öğretmenlerin maaş karşılığı görev yapmaları için gerekli işlemlerin yapılmasının zorunluluk olduğu ve yerlerine ücretli sigortalı öğretmen görevlendirilmesinin ekonomiye külfet oluşturduğu belirtildi.

*Becayiş tayinlerinin yenide gündeme alınması gerektiği,

* Şube Müdürü ve Şeflerin ekonomik güçlerinin azaldığı ve uzman, başöğretmenlik kariyerlerinden doğan farkların da Şube Müdürleri ile Şefleri kapsayacak şekilde düzenlenmenin yapılması,

* Uzman Başöğretmen kavramının öğretmenler odasında sorun oluşturduğu, velilerin dahi ilkokulda öğretmen tercih ederken statüye baktığı belirtilerek, tüm öğretmenlere hizmet yılı baz alınarak uzman ve başöğretmenlikten elde edilen tutar kadarının tüm öğretmenlere verilmesinin yerinde olacağı,

* İş Sağlığı ve Güvenliği biriminde görevli Tekniker ve Teknisyenlerinde, İnşaat biriminde görev yapanlara ödenen görev ücretlerinden yararlanması talep edildi.

Birinci oturumda tüm sendika başkanları not aldığı sorun ve talepleri sayın bakana iletmişlerdir. Sayın Bakan konuşulan ve talep edilen tüm istekleri not almışlardır. Toplantının kısa bir ara vermesi sonrasında tekrar soru ve cevap kısmında bazı sendika başkanları toplantıdan ayrılmışlar ve twitter üzerinden asılı olmayan eğitim çalışanlarını yanıltıcı ifadeler paylaşmışlardır.

Eğitim ve eğitim çalışanlarının sorunlarını Bakan bey’e bizzat iletmek ve alacağı cevabı dinlemek yerine klavye delikanlılığına soyunmuşlar, eğitim çalışanlarını yanıltıcı tüm sendikaları töhmet altına bırakan açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu kişileri kamu oyunun ve eğitim çalışanlarının vicdanına bırakıyoruz.

Toplantının soru ve cevap kısmında Sayın Bakan Şube Müdürleri ve Şefler’in maaşları konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının da karar verici olduğunu, Maliye Bakanlığının bu talepleri 2025 yılında gündeme almalarının daha doğru olacağını belirtmişlerdir.

Becayiş tayinlerin gündeme alına bileceği konusunda fikirlerini beyan etmişlerdir.

İl dışı tayinleri konusunda Personel Genel Müdürlüğünün bir çalışma yapması için talimat verildiği ve önümüzdeki günlerde müjdenin gelebileceği belirtmişlerdir.

Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası olarak bu tür buluşmaları çok kıymetli bulduğumuzu belirtmek isteriz. Eğitim çalışanlarının sorunlarının dile getirilmesi ve bu sorunların çözümü için önemli bir zemini oluşturan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e teşekkür ederiz.

 

Eğitimde-Birlik-SEN

Yönetim Kurulu

 

 

 

  • Habere ait görseller:

İletişim

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21 Maltepe Çankaya/Ankara
Telefon: 0536 591 64 54

Sosyal Medya Hesaplarımız

EĞİTİMDE BİRLİK SEN
"Eğitimde Çalışanların Gür Sesi"