Yıllık İzin Değil Ücret Ödenmesi Gerekli

Yıllık İzin Değil Ücret Ödenmesi Gerekli

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarında genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personel 4+4+4 eğitim sistemi sonrasında mesai saatlerinde farklılıklar gösterdiği ve özellikle ikili eğitim yapan okullarda çalışan hizmetli personelin giriş-çıkış saatlerindeki belirsizliklerin olduğu açıkça görülmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 99. maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir” denilmiştir. 40 Saatlik zaman diliminden fazla çalıştırılan Devlet Memurları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 178 Maddesinin “Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir” denilmektedir.

Maaş karşılığında çalışan eğitim çalışanlarının da fazladan yapmış oldukları mesai karşılığında yıllık izinle değil ücret karşılığında haklarının kendilerine ödenmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda işçi statüsünde çalışan personel fazla çalışma süresi karşılığında ücretini alırken aynı eğitim kurumda çalışan genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfındaki personele ise izin ile mükâfatlandırma yapılmaktadır. Bu yapılan uygulama tamamen adaletsizlik içermektedir.

Yetkili ve etkili olduklarını söyleyen sendikalara üye olan eğitim çalışanları yıllardır bu sorunlarını sendikalarına iletmelerine karşın, sendikalar duyarsız kalmıştır. Süreçle ilgili bilgi sahibi olduklarını ifade ederek üyelerini oyalama yoluna gitmişlerdir. Oysaki sendikaların birinci görevi üyelerinin haklarını savunma ve çıkarlarını korumaktır.

Genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan tüm personelce şunun iyi bilinmesini isteriz ki! Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası  “Eğitimde Birlik Sen” ailesi olarak haklarını kazanmaları için bıkmadan usanmadan her türlü platform ’da sorunları dile getireceğiz ve kazanımları elde etmek için gece gündüz çalışacağız.

 

Cihan DEMİRKOL
Genel Başkan

İletişim

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21 Maltepe Çankaya/Ankara
Telefon: 0536 591 64 54

Sosyal Medya Hesaplarımız

EĞİTİMDE BİRLİK SEN
"Eğitimde Çalışanların Gür Sesi"