Rahmetle ve Minnetle Yâd Ediyoruz

Rahmetle ve Minnetle Yâd Ediyoruz

Bu yıl İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümü "İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanacaktır. Milletimizin zor günlerinde cephede kadını, erkeği ve çocukları ile millî mücadeleyi sürdürürken milletimize, İstiklal Marşı ile güç aşılayan, sarsılmaz bir maneviyatı tarif eden, millî bilinci uyandırıp harekete geçiren Mehmet Akif Ersoy’un vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.  İstiklal Marşı, tarihten silinmek istenen bir milletin nasıl ve hangi değerlerle ayağa kalktığının, küllerinden yeniden nasıl doğduğunun da açık bir nişanesidir

Büyük ruhlar, kendi bedenine sığmaz, milletinin sinesinde yaşar; kişilikleriyle adeta pusula gibidir, toplumların yönünü belirler. Mehmet Akif bu anlamda hem edebiyatçı kişiliği hem insani kimliğiyle örnek ve öncü bir şahsiyettir. O güzel ahlakı, ahde vefası, vatanseverliği ile yaşadığı dönemde örnek bir şahsiyet,  sonraki nesillere ise ilham veren önemli kişiliktir.

Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası olarak Mehmet Akif Ersoy’u  "Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın"  temennileriyle kendilerini rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.

 

Eğitimde-Birlik-SEN

    Yönetim Kurulu

 

 

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri, ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım!

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan koğârım!

 

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele Hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!

 

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.

 

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu.

İrticâın şu sizin lehçede mânası bu mu?

İletişim

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21 Maltepe Çankaya/Ankara
Telefon: 0536 591 64 54

Sosyal Medya Hesaplarımız

EĞİTİMDE BİRLİK SEN
"Eğitimde Çalışanların Gür Sesi"