Genel Kurul İlanı

GENEL KURUL İLANI

Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası (Eğitimde Birlik Sen) (1.) Olağan Genel Kurulu 27/10/2018 tarihinde, saat 08:30’da başlayıp saat: 17:00’da bitmek üzere Semerkant Mah. GOP Bulvarı No:116 Mehmet Coşkun İş Merkezi Kat: 3 No 34 - Tokat adresinde gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

1. Olağan Genel Kurulumuz 27/10/2018 Cumartesi günlü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30/10/2018 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM:

1- Yoklama,

2- Açılış, saygı duruşu,

3- Divan seçimi,

4- Tüzük (Madde 9, Madde 16, Madde 17, Madde 32, Madde 33, Madde 38, Madde 64 bendi ve Madde 66) Tadili,

5- Mali Raporun okunması ve aklanması,

6- Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları asil ve yedekleri ile üst kurul delege adaylarının tespiti,

7- Konfederasyona üyelik,

8- Dilek ve temenniler,

9- Seçimler,

10-Kapanış.

 

EĞİTİMDE ÇALIŞANLAR BİRLİĞİ SENDİKASI YÖNETİM KURULU

İletişim

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21 Maltepe Çankaya/Ankara
Telefon: 0536 591 64 54

Sosyal Medya Hesaplarımız

EĞİTİMDE BİRLİK SEN
"Eğitimde Çalışanların Gür Sesi"