2. OLAĞAN GENEL KURUL İLAN

GENEL KURUL İLANI

Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası (Eğitimde Birlik Sen) (2.) Olağan Genel Kurulu 26/11/2022 tarihinde, saat 11:00 ’da başlayıp saat: 14:00’da bitmek üzere Osman Paşa Konağı Butik Otel Soğuk Pınar Mahallesi Behzat Bulvarı 29. SK. No 23 Tokat adresinde gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

2. Olağan Genel Kurulumuz 26/11/2022 Cumartesi günlü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 02/12/2022 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM:

1- Yoklama,

2- Açılış, saygı duruşu,

3- Divan seçimi,

4- Tüzük Tadili

5- Mali Raporun okunması ve aklanması,

6- Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları asil ve yedekleri ile üst kurul delege adaylarının tespiti,

7- Dilek ve temenniler,

8- Seçimler,

9-Kapanış.

 

EĞİTİMDE ÇALIŞANLAR BİRLİĞİ SENDİKASI YÖNETİM KURULU

İletişim

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21 Maltepe Çankaya/Ankara
Telefon: 0536 591 64 54

Sosyal Medya Hesaplarımız

EĞİTİMDE BİRLİK SEN
"Eğitimde Çalışanların Gür Sesi"